ACTIONARIAT  SI  TITLURI  DE  PARTICIPARE

 ELECTROCENTRALE  GRUP S.A a fost infiintata la data de 19.12.2012 conform Certificatului de inregistrare de la Oficiul National al Registrului Comertului nr. J 40/14937/19.12.2012.

Este o societate pe actiuni, cu durata de activitate nelimitata, incepand cu data inregistrarii.

In conformitate cu Actul constitutiv, Statutul  Societatii Electrocentrale Grup S.A., - societatea are ca scop producerea si furnizarea energiei electrice, realizarea lucrarilor de reparatii, alte lucrari de prestari servicii, prin efectuarea, cu respectarea legislatiei in vigoare, de acte de comert, corespunzatoare obiectului de activitate aprobat prin Statutul societatii. 

Capitalul social al Societatii ELECTROCENTRALE  GRUP S.A este detinut in intregime de catre Statul Roman, in calitate de actionar unic, reprezentat de  Ministerul Energiei.

Capitalul social subscris si varsat al  Societatii Electrocentrale Grup SA este de 360.238.450 lei,  impartit in 36.023.845 actiuni nominative cu valoare nominala de 10 lei fiecare, reprezentand 100% din capitalul social.

 

ELECTROCENTRALE  GRUP S.A detine in prezent, titluri de participare la urmatoarele societati: 

 

Nr.crt.

      Denumire societate

Numar Titluri de participare detinute

Cota de participare [%]

Website

1

S. Electrocentrale Galati S.A.

12.345.055

100%

www.cetgalati.ro

         

2

S. Complexul Energetic Oltenia S.A.

1.073.653

0,84518437%

www.ceoltenia.ro

         
3  Bursa Romana de Marfuri  20  0,0027434842%  www.brm.ro