Consiliul de Administratie

Societatea “Electrocentrale Grup” S.A. este administrata in sistem unitar de catre un Consiliu de Administratie, compus din 5 (cinci) membri.

 

Membrii CA 2013-2014:

LUPU VICTORIA

dec.2012-dec.2014

CONONOV PAUL

dec.2012-dec.2014

LIPAN LAURENTIU

dec.2012-dec.2014

ISPAS RAZVAN MUSCEL

dec.2012-dec.2014

DUMITRASCU GABRIEL

dec.2012-feb.2014

BOBLEA ION

feb.2014-dec.2014