Comitetul de audit este format din urmatorii 2(doi) membri, alesi prin Hot. CA nr. 46/24.09.2018:

    1. Ghinescu Zoe
    2. Toie Gabriel Marius