Foloseste avertizorul de integritate

     Avertizorul de integritate este persoana care sesizeaza cu buna-credinta incalcari ale legii, ale deontologiei profesionale sau ale principiilor bunei administrari, eficientei, eficacitatii, economicitatii si transparentei, si care este incadrata in autoritati publice, institutii publice, companii nationale, regii autonome de interes national si local, ori in societatile nationale cu capital de stat.

Sesizeaza la adresa: avertizare@electrocentralegrup.ro