Consiliul de Administratie

Societatea “Electrocentrale Grup” S.A. este administrata in sistem unitar de catre un Consiliu de Administratie, compus din 5 (cinci) membri.

În urma procedurii  de selecție a membrilor Consiliului de Administratie al societății Electrocentrale Grup SA, desfășurată conform prevederilor OUG  nr. 109/2011  privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificari și completări prin Legea nr. 111/2016, au fost numiți  următorii administratori neexecutivi ai societății Electrocentrale Grup SA, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 17.09.2018, prin  Hotărârea AGA nr. 15/17.09.2018 și Ordinul ME nr. 157/13.09.2018:

  1. TRIFAN ALEXANDRU BOGDAN  - presedinte
  2. GHINESCU ZOE - membru
  3. BULIMAR LAURENTIU - membru
  4. BASANGIAC CONSTANTIN - membru
  5. TOIE GABRIEL MARIUS - membru