Consiliul de Administratie

Societatea “Electrocentrale Grup” S.A. este administrata in sistem unitar de catre un Consiliu de Administratie, compus din 5 (cinci) membri.

Conform prevederilor OUG  nr. 109/2011  privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificari și completări prin Legea nr. 111/2016, au fost numiți  următorii administratori neexecutivi provizorii ai societății Electrocentrale Grup SA, pentru un mandat de 4 luni, cu posibilitatea de prelungire cu încă 2 luni, începând cu data de 28.11.2022, prin  Hotărârea AGA nr. 06/28.11.2022 și Ordinul ME nr. 1225/25.11.2022:

1.           TOIE Gabriel Marius;

2.           VÎLCU Vasilica;

3.           MOCANU Steluța;

4.           SCARLAT Florin Dan;

5.           BOBÂLCĂ Cornel.