Societatea “Electrocentrale Grup” S.A. a luat fiinta prin divizarea partiala a S.C. P.E.E.T. Termoelectrica S.A., in interesul actionarilor, prin desprinderea partii viabile din patrimoniul acesteia, in temeiul prevederilor art. 2501 din Legea nr. 31 / 1990, privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si in conformitate cu prevederile “Proiectului de Divizare” nr. 5.816 / 08.06.2012, aprobat de Tribunalul Bucuresti si admis de Oficiul National al Registrului Comertului.

Sediul social: Romania, Bucuresti, B-dul Lacul Tei, Nr. 1 - 3, sector 2;

Numar de inregistrare la O.N.R.C. de pe langa Tribunalul Bucuresti: J40/14937/19.12.2012;

Identificarea fiscala:  CUI RO 31028788;

Certificat de Inregistrare: Seria B , Nr. 2684055, eliberat la data de 21.12.2012;

Domeniul principal de activitate - conform cod CAEN 351 -  este „Productia, transportul si distributia energiei electrice”

Obiectul principal de activitate - conform Cod CAEN 3511 - “Productia de energie electrica”, iar pentru realizarea obiectului sau de activitate, societatea poate desfasura, cu respectarea legislatiei in vigoare si alte activitati sedundare.