Sediul executiv


Conducerea Electrocentrale Grup SA este asigurata de echipa manageriala locata in sediul din Bucuresti ce are in principal urmatoarele atributii:

- negociaza in conditiile legii contractele individuale de munca, angajeaza, promoveaza sau concediaza personalul;

- propune directiile principale de dezvoltare a societatii;

- incheie acte juridice in numele si pentru Electrocentrale Grup SA;

- incheie operatiuni de incasari si plati;

- asigura activitatea financiar - contabila  a societatii;

- aproba operatiuni de vanzare, cumparare bunuri;

- rezolva orice alte probleme dispuse de Consiliul de Administratie si Adunarea Generala a Actionarilor.